Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Plus đầu tháng 5-2016

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Plus đầu tháng 5-2016

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Plus đầu tháng 5-2016 đã Sơn mặt ngoài căn hộ đến tầng 19,Đang xây tường bao căn hộ tầng 19, Đang tô tường bao và lắp đặt khung cửa tầng 18, Tiếp tục thi công hệ thống M&E tầng 18, Đang lắp đặt cửa căn hộ tầng 10, Đang tiến hành lát gạch căn hộ tầng 11, Đang ốp gạch chống nóng sân thượng, Đã xây xong phòng kỹ thuật, Đang hoàn thiện tường bao sân thượng.

tien-do-8x-plus-dau-thang-5-2
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Plus đầu tháng 5-2016 đã Sơn mặt ngoài căn hộ đến tầng 19
tien-do-8x-plus-dau-thang-5-6
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Plus đầu tháng 5-2016 Đang xây tường bao căn hộ tầng 19
tien-do-8x-plus-dau-thang-5-9
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Plus đầu tháng 5-2016 Đang tô tường bao và lắp đặt khung cửa tầng 18
tien-do-8x-plus-dau-thang-5-3
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Plus đầu tháng 5-2016 Tiếp tục thi công hệ thống M&E tầng 18
tien-do-8x-plus-dau-thang-5-8
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Plus đầu tháng 5-2016 Đang lắp đặt cửa căn hộ tầng 10
tien-do-8x-plus-dau-thang-5-5
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Plus đầu tháng 5-2016 Đang tiến hành lát gạch căn hộ tầng 11
tien-do-8x-plus-dau-thang-5-4
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Plus đầu tháng 5-2016 Đang ốp gạch chống nóng sân thượng
tien-do-8x-plus-dau-thang-5-7
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Plus đầu tháng 5-2016 Đã xây xong phòng kỹ thuật
tien-do-8x-plus-dau-thang-5-10
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Plus đầu tháng 5-2016 Đang hoàn thiện tường bao sân thượng


2016-05-10

 

TIN TỨC KHÁC

Copyright © 2018 PropertyX. All Right Reserved

0938 507 775