Tiến độ xây dựng căn hộ Vũng Tàu Melody tháng 4-2017

Tiến độ xây dựng căn hộ Vũng Tàu Melody tháng 4-2017

Tiến độ xây dựng căn hộ Vũng Tàu Melody tháng 4-2017 Đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 22 block A; tầng 7 đến tầng 22 block B,Lắp đặt hệ thống máng diện từ tầng 6 đến tầng 21 block A; tầng 6 đến tầng 20 block B

Hình ảnh Tổng thể block A và block B
Hình ảnh thực tế đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 22 block A; tầng 7 đến tầng 22 block B
Thi công Lắp đặt hệ thống máng diện từ tầng 6 đến tầng 21 block A; tầng 6 đến tầng 20 block B
Hình ảnh Lắp đặt hệ thống PCCC từ tầng 5 đến tầng 25 block A; tầng 5 đến tầng 25 block B
Thi công Lắp đặt hệ thống cấp nước từ tầng 5 đến tầng 25 block A; tầng 5 đến tầng 25 block B
Thi công ốp lát từ tầng 15 đến tầng 22 block A; tầng 15 đến tầng 22 block B
nhân viên kỹ thuật đang thi Công tác lát gạch hành lang từ tầng 7 đến tầng 13 block A
Hình ảnh thực tế lắp đặt ngạch cửa từ tầng 7 đến tầng 16 block A
Hoàn thành lắp đặt thiết bị vệ sinh tầng 7, 9, 10, 11 block A
Hình ảnh thục tế lắp đặt tủ bếp từ tầng 7 đến tầng 11 block A
Thực tê lắp đặt cửa nhựa từ tầng 5 đến tầng 25 block A; tầng 6 đến tầng 21, 24, 25 block B
Công tác lắp đặt cửa chính từ tầng 7 đến tầng 14 block A; tầng 6 đến tầng 11 block B
Hình ảnh lắp đặt lan can ban công từ tầng 6 đến tầng 25 block A; tầng 6 đến tầng 25 block B
Thực tế công tác thi công sơn nước từ tầng 15 đến tầng 22 block A; tầng 15 đến tầng 22 block B
Thực tế hình ảnh tầng hầm hiện tại
Hình ảnh cầu thang bộ từ tầng 14 đến tầng 25 block A
Hình ảnh xây tô hoàn thiện mặt tiền dự án block A và block B
Hình ảnh thi công hồ tiểu cảnh mặt tiền dự án


2017-04-11

 

TIN TỨC KHÁC

Copyright © 2018 PropertyX. All Right Reserved

0938 507 775